Amerika

Program omogućava srednjoškolcima da provedu školsku godinu u američkoj volonterskoj porodici i da pohađaju američku državnu školu.

Cilj programa je usavršavanje engleskog jezika, osamostaljivanje, upoznavanje nove kulture i načina života, stvaranje prijateljstava u porodici i školi i priprema za uspješno dalje obrazovanje.

Život u porodici

      Američke porodice se dobrovoljno prijavljuju za učešće na programu iz želje da upoznaju svog učenika sa sopstvenom kulturom i da nauče nešto više o običajima zemlje iz koje učenik dolazi. Sve porodice podliježu strogoj proceduri provjere. Učenik postaje član porodice i aktivno učestvuje u njihovom svakodnevnom životu. Amerikanci puno rade, veoma su praktični i vikend koriste da završe sve ono sto nisu stigli tokom radne nedelje, ili da odu na neki izlet, organizuju roštilj, odu u šoping ili bioskop.

Američka škola

      Vlada predrasuda da su američke škole lake, ali one su samo drugačije. Prednost američkog školskog sistema je to što pruža učenicima izbor i alternativu, tako da svako može da pronadje sebe, da se razvija i obrazuje u skladu sa svojim talentima i potrebama. Akcenat se stavlja na primjenu teorijskog znanja u praksi. Američki sistem predvidja šest do osam predmeta, koje učenik bira uz pomoć školskog savjetnika. Školska godina, zavisno od države, počinje od kraja jula do polovine septembra. Pored obaveznog pohadjanja škole, učenici se uključuju u sportske, društvene i vanškolske aktivnosti pri čemu imaju priliku da ispolje svoje talente.

 

Rok za prijavu na program je 15. APRIL!

Welcome to the USA!

  • Majke Jugovića 1
  • Studentski dom Nikola Tesla Paviljon br. I
  • +387 65 823 007
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nfoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.columbus.ba

WORK AND TRAVEL

Top