Za Work and Travel program mogu da se prijave redovni studenti koji u kontinuitetu polažu ispite i imaju barem konverzacijski nivo znanja engleskog jezika. Studenti koji su već bili učesnici programa mogu da se prijave ponovo, ukoliko i dalje ispunjavaju opšte uslove za prijavljivanje. Osobe koje pohađaju master, specijalisticke ili doktorske studije takođe imaju mogućnost da učestvuju na programu u slučaju da ispunjavaju gore navedene uslove.

Kako da se prijavite

Savjetujemo sve zainteresovane studente da se za program prijave što ranije. Kasnija prijava može značiti manji broj poslovnih ponuda ili, u zavisnosti od broja ranije prijavljenih studenata, nemogućnost učešća na programu.

Ukoliko ispunjavate uslove za učešće na programu, možete se prijaviti dostavljanjem sledećih dokumenata :

 • Popunjenu aplikaciju za prijavu na program
 • Potvrdu o studiranju (nije bitno koja je svrha izdavanja navedena na samoj potvrdi)
 • 2 fotografije formata 5x5 cm sa bijelom pozadinom
 • Kopiju pasoša (pasoš mora da bude biometrijski i da važi najmanje šest meseci od predviđenog datuma povratka) i kopije ranijih američkih viza
 • Pročitani i potpisani Opšti uslovi programa i putovanja (dobijate ih u kancelariji Columbus-a)
 • Rezultat testa engleskog jezika - test uraditi elektronskim putem, tako što ćete na stranici www.testpodium.com izabrati opciju level 2 i nakon završetka testa odštampati stranicu sa rezultatima ili direktno poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dokaz o uplati prve rate (instrukcije dobijate u kancelariji Columbus-a)

Važno je da svi zainteresovani studenti imaju aktivne otvorene e-mail adrese. Sve važne informacije i detalji u vezi sa programom šalju se kandidatima e-mailom.

 • Majke Jugovića 1
 • Studentski dom Nikola Tesla Paviljon br. I
 • +387 65 823 007
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nfoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  www.columbus.ba

WORK AND TRAVEL

Top